Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική


Ετοιμότητα να συνδράμει τις ελληνικές αρχές στην αξιολόγηση και υλοποίηση της επένδυσης για την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική μέσω της αποστολής Ομάδας δράσης δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, κ.Potočnik, στην πρόταση που υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς και μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρ. Κοινοβουλίου.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, η ίδια η Επιτροπή «δεν δύναται να υποκαταστήσει τα κράτη μέλη όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους», ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει «η αποστολή της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και συντονισμό, σε στενή συνεργασία με την Ελλάδα, της τεχνικής συνδρομής που χρειάζεται η χώρα προκειμένου να
υλοποιήσει το πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής.

Το εν λόγω πρόγραμμα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εκχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης. Επομένως, η Ομάδα Δράσης θα ήταν σε θέση να συνδράμει τις ελληνικές αρχές κατά την προπαρασκευή της ανάθεσης και υλοποίησης συμφωνιών εκχώρησης που αφορούν μεταλλεία χρυσού. Έως τώρα οι ελληνικές αρχές δεν έχουν προσεγγίσει την Ομάδα Δράσης σε αυτό το πλαίσιο».

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, με σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ήδη από τον Απρίλιο του 2012, επισήμανε το πρόβλημα του διχασμού της τοπικής κοινωνίας για μια εξαιρετικά σημαντική επένδυση και ζητούσε από την Ευρ. Επιτροπή να παρέχει, μέσω της «Ομάδας Δράσης της Επιτροπής για την Ελλάδα», τεχνογνωσία στην Ελληνική Κυβέρνηση και να συμβάλει στην αξιολόγηση και παρακολούθηση της επένδυσης και στη διαφύλαξη του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα του περιβάλλοντος.

Σχολιάζοντας την απάντηση του Ευρ. Επιτρόπου, ο κος Τσουκαλάς δήλωσε: «Η επένδυση στα μεταλλεία χρυσού ύψους 1,5 δισ ευρώ αναμένεται να δημιουργήσει 1500 άμεσες και πολλαπλάσιες έμμεσες θέσεις εργασίας και θα μπορούσε να δώσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή και να αντιμετωπίσει το εντονότατο τοπικό πρόβλημα ανεργίας.

Από την άλλη πλευρά, είναι δικαιολογημένη η καχυποψία της τοπικής κοινωνίας για την ικανότητα του ελληνικού κράτους και των υπηρεσιών του να επιβάλλει την τήρηση της αυστηρής ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (ιδιαίτερα σε μια ενδεχομένως επιβαρυντική βιομηχανική δραστηριότητα όπως η εξόρυξη χρυσού) και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και την προστασία της ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ευρύτερης περιοχής.

Είναι κρίσιμο για τη χώρα, μέσα από δημοκρατικό διάλογο και τεχνοκρατική υποστήριξη, διεθνή όπου αυτό απαιτείται, να συμφωνήσουμε σε ένα «κοινωνικό σύμφωνο ανάπτυξης» που θα ενισχύει τις επενδύσεις στον τόπο, θα αναπτύξει την εμπιστοσύνη σε ένα σοβαρό και αποτελεσματικό κράτος, αλλά και θα ακυρώνει τις προσπάθειες των δυνάμεων εκείνων που αντί να επιδιώκουν την ανάπτυξη, μοιάζουν να επιθυμούν την εξαθλίωση και την «δίκαιη μοιρασιά της φτώχειας».

Η συμβολή της Ευρ. Επιτροπής στην υποστήριξη μιας τέτοιας μεγάλης επένδυσης, όπως είναι τα μεταλλεία χρυσού, μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την απενοχοποίηση των επενδύσεων και για το χτίσιμο μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους, πολιτών και επιχειρηματικότητας. Η εμπειρία αντίστοιχων έργων σε άλλα κράτη μέλη έχει αποδείξει ότι οι αναπτυξιακές δραστηριότητες δεν είναι αντίθετες με την προστασία του περιβάλλοντος».

Στην απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος για τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Επιτροπή από τις ελληνικές αρχές σχετικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σημειώνεται ότι: «το έργο αποτέλεσε αντικείμενο Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/92/ΕΕ (σ.σ. «για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον»). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ΕΠΕ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες διαβουλεύσεις.

Όλες οι αρμόδιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και το ενδιαφερόμενο κοινό είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να εκφέρουν τη γνώμη τους. Η διαδικασία ΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (201745/26.7.11), που έλαβε υπόψη τα διατυπωθέντα σχόλια και αναφέρεται επίσης στη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων».

Πηγή:voria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: