Τρίτη 9 Αυγούστου 2011

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της S&B

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της S&B για τις εγκαταστάσεις στο Λαρνάκι Ιτέας και οι ενστάσεις της τοπικής κοινωνίας.

Στο SAVE THE FOREST βρήκαμε συγκεντρωμένες τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το "ΛΑΡΝΑΚΙ" και τρεις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί σε αυτή: 
Η ένσταση της Κίνησης για τη Σωτηρία της Γκιώνας εδώ.
Η ένσταση από τους Πολίτες στο Προσκήνιο εδώ.
H ένσταση του συλλόγου ΚΑΡΤΕΡΙΑ εδώ. 
πηγη:Δελφικό Μέλλον