Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Πρώτη Γ.Σ. για τον «Βιος Coop» στη Θεσσαλονίκη


Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση δραστηριοτήτων με βάση τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας. Ειδικότερα είναι προσανατολισμένος στην προμήθεια τοπικών και εγχώριων, κατά προτίμηση, προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και χαμηλής τιμής, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αντίστοιχης παραγωγής, ταυτόχρονα με την κάλυψη των αναγκών των μελών του σε αγαθά και υπηρεσίες με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης
Ως πρώτος στόχος τέθηκε η δημιουργία και λειτουργία Συνεταιριστικού Super Market που θα γίνει σε περιοχή της Θεσσαλονίκης που θα επιλεγεί μετά από μελέτη.
Σκοπός του καταστήματος είναι να προσφέρει ελληνικά ποιοτικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές ως μια έμπρακτη απόδειξη της δύναμης που προσδίδει η συλλογικότητα στους οικονομικά αδύνατους.
Οι χαμηλότερες τιμές των προϊόντων αυτών βασίζονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν χονδρέμποροι