Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

Πολιτιστικός Σύλλογος Στανού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο υπερκαταναλωτισμός των τελευταίων ετών με αποτέλεσμα την
κατασπατάληση των πόρων του πλανήτη και την υποβάθμισή του σε
συνδυασμό με την οικονομική κρίση μάς αναγκάζουν να αναθεωρήσουμε τον
τρόπο ζωής που είχαμε υιοθετήσει μέχρι τώρα.

Συλλογικότητες σε όλη την Ελλάδα, αμφισβητώντας τα καταναλωτικά -
αναπτυξιακά πρότυπα της κοινωνίας, αναλαμβάνουν δράσεις με απώτερο
στόχο την αλληλεγγύη και την προώθηση οικολογικής και οικονομικής
συνείδησης. Μία από τις πιο διαδομένες δράσεις είναι τα χαριστικά –
ανταλλακτικά παζάρια.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος θέλοντας να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή
διοργανώνει το Σάββατο 21 Ιουλίου από τις 05.00 το απόγευμα στην πλατεία