Τρίτη 2 Αυγούστου 2011

Ένταξη του έργου «Ανόρυξη και Αξιοποίηση των γεωτρήσεων Ιερισσού»,

Πηγη:3feeet.blogspot.com

Εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η ένταξη του έργου: «Κατασκευή και Αξιοποίηση δύο υδρευτικών γεωτρήσεων στη Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού, Δήμου Αριστοτέλη», συνολικού προϋπολογισμού
194.893,09€, στον άξονα προτεραιότητας “07-Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μακεδονία - Θράκη”. Η συγκεκριμένη Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκειμένου να αυξηθούν οι ποσότητες του πόσιμου νερού στην προ του Άθω περιοχή, πρότεινε την ανόρυξη δύο

Ας μην Ξεχναμε τα blog μας