Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

αναβάλλεται η εκδίκαση της αγωγής της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ

 Εκ μέρους του Συλλόγου Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης σας ενημερώνουμε ότι
λόγω αποχής των δικηγόρων  αναβάλλεται η εκδίκαση της αγωγής της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ
ενάντια στο συντοπίτη και μέλος του Συλλόγου μας Γιάννη Μίχο, που ήταν προγραμματισμένη
για την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ο Γιάννης Μίχος, οικονομολόγος, ανάπτυξε τις απόψεις του εμπεριστατωμένα και με απόλυτη
τεκμηρίωση σχετικά με τα οικονομικά ζητήματα που αναπτύσσονται γύρω από το επενδυτικό
σχέδιο της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός». Αν και οι απόψεις του  Γιάννη Μίχου στηρίζονται σε
πραγματικά και μόνο γεγονότα, ο δε ίδιος ως ενεργός πολίτης έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται
αλλά και να ανησυχεί για τα τεκταινόμενα στο τόπο του, παρά ταύτα επιδιώκεται η καταδίωξη
και η φίμωση του παρόλο που πλείστοι άλλοι  ακόμη και ενώπιον του Κοινοβουλίου, έχουν
χαρακτηρίσει την εν λόγω υπόθεση ως οικονομικό σκάνδαλο.

Η άμεση αντίδραση της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ που πραγματώθηκε με την άσκηση της
παραπάνω αγωγής, ενάντια και μόνο του συγκεκριμένου ανθρώπου, δημιουργεί εύλογες
υπόνοιες, ότι το σκοπούμενο είναι η πάταξη της «φωνής» κάθε  ελεύθερου και ανεξάρτητου πολίτη,
ο οποίος εξειδικευμένα, επιστημονικά τεκμηριωμένα και με άμεσες αποδείξεις παρουσιάζει τις
θέσεις του και αναδεικνύει το συγκριμένο θέμα στη σωστή διάσταση του.

Επειδή «ότι λάμπει δεν είναι χρυσός»  και έχοντας απεριόριστη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη
πιστεύομε πως γρήγορα θα «λάμψει η αλήθεια».

Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης