Τετάρτη 6 Απριλίου 2011

Φραγμα ΠΕΤΡΕΝΙΑ

Κακήν κακώς έφυγαν οι εκπρόσωποι του υπουργείου του ΥΠΕΚΑ, μαζί με τον δήμαρχο του δήμο Αριστοτέλη (Χρήστο Παχτα) μετά από την δημόσια
κατακραυγή που είχαν από δημότες και φορείς του Δήμου Αριστοτέλη για την κοροϊδία που δεχόμαστε από το υπουργείο το οποίο θέλει να μας ενημερώσει για ένα έργο το οποίο έχει αποφασίσει ήδη να υλοποιήσει η κυβέρνηση. Μιλάμε για το φράγμα ΠΕΤΡΕΝΙΑ που προωθεί το υπουργείο σε σχέση με την υποτιθέμενη επένδυση στην περιοχή.