Σάββατο 5 Μαρτίου 2011

Απάντηση του κ. Almunia εξ ονόματος της Επιτροπής

Το Αξιότιμο Μέλος έθεσε έξι ζητήματα σχετικά με τη στρέβλωση του ανταγωνισμού που προέκυψε από εικαζόμενη κρατική ενίσχυση προς την ελληνική εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ». Η Επιτροπή διερεύνησε ορισμένα από τα ζητήματα αυτά στο πλαίσιο της υπόθεσης NN 61/2008. Στις