Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

Χάρισμα σας ο χρυσός …εμείς κρατάμε τά διαμάντια !!!

Μήνυμα  μόνο  για  τους  επιτήδειους  της  Αρπαχτής   (  και  όχι  στον  απλό  λαό  πού τούς   ακολουθεί )
Τους  λέμε  ανοιχτά  χάρισμα  σας  ό  χρυσός –εμείς  κρατάμε  τά διαμάντια ……Ναι..…Ναι… τά   διαμάντια..!!! Τον  τίμιο

Ένα ντοκιμαντέρ για τις σκουριές

Ένα ντοκιμαντέρ για το τι επρόκειτο να γίνει στις σκουριές..