Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011

Ακύρωση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη για μεταφορά των κεντρικών υπηρεσιών του δήμου σε δημοτικές ενότητες άλλες από την Διοικητική έδρα του Δήμου, την Ιερισσό


Μετά από το ψήφισμα της από 08/06/2011 ανοικτής λαϊκής συνέλευσης των κατοίκων της Ιερισσού το οποίο κοινοποιήθηκε στο υπουργείο εσωτερικών και το οποίο αναφέρει ότι:
1. Το Δ.Σ. ΤΟΥ Δήμου Αριστοτέλη με την 180/2011 απόφαση του ψήφισε κατά πλειοψηφία των παρόντων και χωρίς την παρουσία της μείζονος αντιπολίτευσης τον Ο.Ε.Υ. (Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών) του Δήμου Αριστοτέλη.
Σύμφωνα με τον ΟΥΕ που ψηφίσθηκε ουσιαστικά η έδρα του Δήμου Αριστοτέλη μεταφέρεται στην Ιστορική Έδρα του Δήμου την