Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ


ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Η Επιτροπή Αγώνα Μεγ.Παναγίας που αποτελείται από φορείς και πολίτες του τόπου και εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων, καθιστά σαφές προς κάθε κατεύθυνση για άλλη μια φορά, ότι είναι αντίθετη με το νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός και με κάθε νέα μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στη Β. Χαλκιδική.