Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) προτείνει να μην γίνει αποδεκτή η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και να μην προχωρήσει η αδειοδότηση του έργου της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ


1. Σύσταση και σύνθεση της επιτροπής
Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. έλαβε επιστολή κατοίκων της Ιερισσού, που του ζητούσαν να εκφράσει άποψη για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», που αφορούσε στην επέκταση της μεταλλευτικής της δραστηριότητας στη Β. Χαλκιδική.
Λόγω της σοβαρότητας και

Περιμένουμε με μεγάλη χαρά την απάντηση σας... κ. Δήμαρχε του Αριστοτέλη

Αίτηση

Από
Επιτροπές Αγώνα
Αρναίας, Σταγείρων Ακάνθου, Μεγάλης Παναγίας,
Email: enpoarneas@gmail.com, kinisipolitonsa@gmail.com,

Προς
Δήμο Αριστοτέλη
Υπόψη: Δήμαρχο Αριστοτέλη κ. Χρήστο Πάχτα, Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αριστοτέλη


Παρακαλούμε να ανακοινώσετε από τα μεγάφωνα του Δήμου