Σάββατο 7 Ιουλίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Μ.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα γνωμοδότηση συντάσσεται κατόπιν αναθέσεως εκ μέρους των ομάδων πολιτών της Μ. Παναγιάς αφενός και της Ιερισσού αφετέρου.
Για το λόγο αυτό μελετήθηκε η Μ.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, καθώς και άλλων μελετών και ερευνών που αφορούν την περιοχή αλλά και συναφή θέματα (πίνακας βιβλιογραφίας).
Ως γνώστης της κατάστασης και του ρόλου των δασών της περιοχής αλλά και των επιπτώσεων των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, προχώρησα στη σύνταξη της παρούσας γνωμοδότησης προκειμένου να συμβάλλω στη λήψη της πλέον συμφέρουσας απόφασης για το μέλλον της Αν. Χαλκιδικής.
Παρά την καλή γνώση των δασών της περιοχής και των περιβαλλοντικών προβλημάτων της, πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες επισκέψεις στην περιοχή προκειμένου όλα τα εκτιθέμενα να