Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για “Παράνομες εργασίες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη θέση Σκουριές Μ. Παναγίας”ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΩΝ


ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ

1. Την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος Tομέας Β. Ελλάδος
2. Την Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος
3. Την ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ
4. Τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ ΥΠΕΚΑ

Κοινοποίηση:
α. Δασάρχη Αρναίας
β. Δ/νση Δασών Xαλκιδικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
γ. Την Αστυνομική ΔιεύθυνσηΧαλκιδικής
δ. Το Α.Τ. Αρναίας
ε. Το Α.Τ. Ιερισσού

Ιερισσός, 6 Σεπτεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ: “Παράνομες εργασίες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη θέση “Σκουριές” Μ. Παναγίας”

Δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για να σας προσκομίσουμε όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν απόλυτα και επίσημα όσα πιο κάτω καταγγέλουμε και να σας παράσχουμε όποια