Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για “Παράνομες εργασίες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη θέση Σκουριές Μ. Παναγίας”ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΩΝ


ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ

1. Την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος Tομέας Β. Ελλάδος
2. Την Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος
3. Την ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ
4. Τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ ΥΠΕΚΑ

Κοινοποίηση:
α. Δασάρχη Αρναίας
β. Δ/νση Δασών Xαλκιδικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
γ. Την Αστυνομική ΔιεύθυνσηΧαλκιδικής
δ. Το Α.Τ. Αρναίας
ε. Το Α.Τ. Ιερισσού

Ιερισσός, 6 Σεπτεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ: “Παράνομες εργασίες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη θέση “Σκουριές” Μ. Παναγίας”

Δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για να σας προσκομίσουμε όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν απόλυτα και επίσημα όσα πιο κάτω καταγγέλουμε και να σας παράσχουμε όποια
πληροφορία και εξήγηση κρίνετε απαραίτητη.

Με την Απόφαση 7633/29.03.2012 του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, παραχωρήθηκε στην HELLAS GOLD A.E., θυγατρική κατά 100% της ΕLDORADO GOLD/ΑΚΤΩΡ, δασική έκταση 3.213 στρ. στην περιοχή “Σκουριές” Μ.Παναγίας, για την υλοποίηση μεταλλευτικών έργων του “υποέργου ΣΚΟΥΡΙΕΣ”, με τους εξής πρόσθετους όρους:

1. Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων της ΚΥΑ 201745/26.07.2011…. Συμπληρωματικά στο 225943/48/19.1.2012 της Δ/νσης Δασών…. Τμήμα Γ΄/ΥΠΕΚΑ, αναφέρεται ότι: “τα έργα και οι εργασίες που θα εκτελεσθούν στα Μεταλλεία Κασσάνδρας έχουν λεπτομερέστατα αναφερθεί στην ΑΕΠΟ και στην ΜΠΕ και έχουν αποτυπωθεί στους θεωρημένους χάρτες και σχέδια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ”.
14. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στην έκταση που αναφέρεται στην παρούσα Απόφαση, η ενδιαφερόμενη εταιρεία πρέπει να εφοδιαστεί με την ειδική έγκριση επέμβασης…. και την εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη…
17. Η παρακολούθηση εφαρμογής της παρούσας ανατίθεται στο Δασαρχείο Αρναίας…..
19. Περίπτωση μη τηρήσεως των ανωτέρω συνεπάγεται την ποινική δίωξη… και σε υποτροπή, την ανάκληση της παρούσας Απόφασης.
Από την παραχώρηση εξαιρούνται οι ιδιόκτητες εκτάσεις εντός του περιγράμματος της έκτασης που επισημαίνονται στην Απόφαση και επί πλέον στον σχετικό χάρτη επισημαίνονται οι περιοχές “ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ” στις οποίες δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εργασία.

Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει εφοδιαστεί με την ειδική έγκριση επέμβασης.

Με την ΑΠΟΦΑΣΗ Δ8-Δ/Φ.7.49.13/2809/349/10.02.2012 της Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών/ ΥΠΕΚΑ, εγκρίθηκε μόνον η Τεχνική Μελέτη του έργου “κατασκευή ελικοειδούς κεκλιμένου (ράμπας) και φρέατος υπογείου μεταλλείου”.
Με το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ 11999/25.05.2012 του Δασαρχείου Αρναίας “θα πραγματοποιηθούν έργα υλοτόμησης που αφορούν την είσοδο ελικοειδούς κεκλιμένου (ράμπας) και φρέατος υπόγειου μεταλλείου εμβαδού 97.198 τ.μ.”.
Στον Χάρτη 17-4 κλιμ. 1:5000 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ με τίτλο “ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ”, αποτυπώνεται επακριβώς το ελικοειδές κεκλιμένο και το φρέαρ του υπόγειου μεταλλείου. Το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΛΟΤΟΜΙΣΗΣ οφείλει να αναφέρεται απαρέγκλιτα και περιοριστικά σε αυτό το συγκεκριμένο έργο, ακριβώς στη θέση που χωροθετείται στον χάρτη 17-4.

Στις 20 Μαρτίου 2012, η HELLAS GOLD άρχισε την αποψίλωση δάσους, την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και την εξόρυξη μεταλλεύματος επιφανειακά στη θέση “Σκουριές”. Με προσωπική μας παράσταση στον Δασάρχη Αρναίας κ. Αναστάσιο Αγαλή και με την αίτηση 14300/26.06.2012 ζητήσαμε παροχή συνοδείας δασικού υπαλλήλου για να φωτογραφίσουμε και να προσδιορίσουμε με στίγματα GPS τις εργασίες που εκτελούσε η εταιρεία, επειδή η ευρύτερη περιοχή των Σκουριών είχε παράνομα αποκλεισθεί με συρματοπλέγματα-ξυράφια, με μπάρες στους δημόσιους δασικούς δρόμους, με ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης εντοπισμού-συναγερμού και με ιδιωτικό σώμα κουκουλοφόρων ανδρών SECURITY και εργατών της εταιρείας.

Επίσης όλοι οι δημόσιοι δασικοί δρόμοι που οδηγούν στις Σκουριές, είχαν αποκλεισθεί με επιχωματώσεις από την εταιρεία, για να αποκλεισθεί η πρόσβαση από τους πολίτες. Για το πλήθος των έκνομων ενεργειών της εταιρείας, έχουν γίνει εκτενείς αναφορές σε ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας. Έχουν προκληθεί αυτόφωρες διαδικασίες, έχει κινηθεί ποινική δίωξη κατά των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, έχουν κατατεθεί μηνύσεις κατά Αστυνομικών Διοικητών, κατά Εισαγγελέων, έχουν προκληθεί σοβαρότατα επεισόδια με Δυνάμεις ΜΑΤ και Αστυνομίας, που εμφανίζονται να προστατεύουν τους έκνομους, πραγματοποιούνται δυναμικές κινητοποιήσεις χιλιάδων πολιτών κατά των παρανομούντων της εταιρείας, και οι μόνοι οι οποίοι απουσιάζουν από όλο αυτό το πρωτοφανές σκηνικό είναι οι αρμόδιες Αρχές του κράτους, οι εντεταλμένες για τον έλεγχο των παρανόμων πράξεων και την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει ο Νόμος. Παράλληλα πολίτες καταθέτουν σχετικές με το επίμαχο θέμα αιτήσεις στο Δασαρχείο, το οποίο κατά παράβαση του άρθρου 10 του Συντάγματος και του ΚΔΔ, δεν έχει απαντήσει. Ο κ. Δασάρχης μας δήλωσε ότι “η περιοχή είναι ιδιωτική” ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει στην αίτησή μας.

Στις 20 Iουλίου 20112 αποτυπώσαμε από αέρος, με video και φωτογραφίες, τις εργασίες που είχαν εκτελεσθεί μέχρι εκείνη τη μέρα. Από τη μεταφορά των από αέρος στοιχείων στο Χάρτη 17-4 διαπιστώσαμε ότι η υλοτόμηση και τα εκτελούμενα χωματουργικά έργα είναι εκτός των εγκεκριμένων θέσεων, σε μεγάλη απόσταση από αυτές και καταλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερη έκταση από την απαιτούμενη για τις εγκεκριμένες στην Τεχνική Μελέτη εργασίες.

Στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ορίζονται από το Δασαρχείο οι κορυφές 1,2,3,4,5…. 38,39, που προσδιορίζουν την προς υλοτόμηση έκταση εμβαδού 97.198 τ.μ. για την κατασκευή του ελικοειδούς κεκλιμένου και του φρέατος. Η έκταση αυτή απεικονίζεται στον Χάρτη της HELLAS GOLD που συνοδεύει το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ του Δασαρχείου και συμπίπτει με την έκταση που προέκυψε από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε κατά την πτήση μας πάνω από τις Σκουριές. Δηλαδή το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ παραβιάζει την ΚΥΑ 201745/ 26.07.2011 και την έγκριση Τεχνικής Μελέτης. Σε σχετική ερώτησή μας σε αρμόδιο Δασολόγο του Δασαρχείου, πήραμε την απάντηση ότι: “Μας παραπλάνησε η εταιρεία που μας προσκόμισε ως εγκεκριμένα έργα αυτά που η ίδια προσδιόριζε στο χάρτη που μας προσκόμισε”.

Σε κάθε περίπτωση:

Το σύνολο της αποψίλωσης δάσους και το σύνολο των έργων που εκτέλεσε και εκτελεί μέχρι σήμερα η εταιρεία, παραβιάζουν την Απόφαση Παραχώρησης 7633/29.03.2012, την ΚΥΑ 201745/26.07.2011 και την Απόφαση Δ8-Δ/Φ.7.49.13/2809/349/10.02.2012 και ως εκ τούτου είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ επεμβάσεις σε δημόσιο δάσος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ζητάμε την εφαρμογή στους υπευθύνους της ΗΕLLAS GOLD και σε όσους εργάζονται στις παράνομες εργασίες στις Σκουριές, την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την εφαρμογή όλων όσων ο Νόμος ορίζει.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες Έλληνες πολίτες θα ανέβουν στις Σκουριές όπως έχουν αναφαίρετο Συνταγματικό δικαίωμα, για να διαμαρτυρηθούν για όσα παράνομα συντελούνται και αυτονόητα για την καταλήστευση της Δημόσιας Περιουσίας με την “Σύμβαση-Απάτη” της μεταβίβασής της στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.

Για όσα θα συμβούν, θα φέρουν ακέραιη την ευθύνη όλοι όσοι λάβουν γνώση και από πρόθεση ή παράλειψη δεν πράξουν το καθήκον τους.

Με τιμή,

Τόλης Παπαγεωργίου

Πρόεδρος Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: