Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

ΚΑΙ το ΔΑΣΑΡΧΕΊΟ ΑΡΝΑΊΑΣ γνωμοδότησε ΑΡΝΗΤΙΚΆ για την Εξόρυξη της ‘Ελληνικός Χρυσός’ στις Σκουριές

Επιτροπές Αγώνα και Φορείς
Αρναίας, Σταγείρων-Ακάνθου, Μ. Παναγίας

ΚΑΙ το ΔΑΣΑΡΧΕΊΟ ΑΡΝΑΊΑΣ γνωμοδότησε ΑΡΝΗΤΙΚΆ για την Εξόρυξη
της ‘Ελληνικός Χρυσός’ στις Σκουριές

Το Δασαρχείο Αρναίας με την από 18-01-2011 γνωμοδότησή του προς τη Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής
για τη ΜΠΕ της «Ελληνικός Χρυσός» αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες θα «προξενήσουν
στο δασικό οικοσύστημα (χλωρίδα, πανίδα, μικροκλίμα, ατμόσφαιρα, υπόγεια και επιφανειακά νερά)

της συγκεκριμένης θέσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής καταστροφές ανεπανόρθωτες

και μη αναστρέψιμες».
Ακολούθως το Δασαρχείο
Αρναίας τεκμηριώνει την άποψή του εστιάζοντας στα παρακάτω σημεία:
1. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί βίαια επέμβαση στο περιβάλλον σε μοναδική φυσική περιοχή
αρχέγονου δάσους.
2. Με την επιφανειακή εξόρυξη και με την ανάμιξη του επιφανειακού εδάφους με γεωλογικά υλικά
βαθύτερων στρωμάτων περιορίζεται δραστικά το οικολογικό περιβάλλον για την άγρια πανίδα και
το τοπίο γίνεται αποκρουστικό.
3. Επέρχεται υποβάθμιση και ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων καθώς και αύξηση
της διάβρωσης του εδάφους και των πλημμυρικών φαινομένων. Τα χειμαρρικά φαινόμενα θα
γίνουν πιο καταστροφικά και θα οδηγήσουν σε πρωτόγνωρες για την περιοχή καταστροφές. Οι
υδατικοί πόροι της περιοχής μπορεί στο μέλλον να αποδειχτούν πολυτιμότεροι από το χρυσό.
4. Θέτει το ερώτημα από που θα προκύψουν τα 1.068.000 κυβικά μέτρα γόνιμης φυτικής γης για την
λεγόμενη «αποκατάσταση» της «Ελληνικός Χρυσός»;

Τελικά φαίνεται ότι οι μόνοι που απέμειναν να γνωμοδοτούν θετικά είναι η η ίδια ‘Ελληνικός Χρυσός’ και
το πάλαι ποτέ Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής. Η «γνωμοδότηση» του τελευταίου, αποδεικνύεται
περίτρανα και από πολλές πλευρές, ήταν παρωδία και εντεταλμένη υπηρεσία παρά διαδικασία
επιστημονικής έκφρασης γνώμης. Θα απολογηθούν άραγε κάποια στιγμή ο πρώην Νομάρχης και οι
πρώην Νομαρχιακοί Σύμβουλοι που ισχυρίζονταν σαν «Οι Σοφοί της Χαλκιδικής» ότι μελέτησαν 4000
σελίδες τεχνικού και επιστημονικού περιεχομένου σε 10 ημέρες ή θα μείνουν υπόλογοι εσαεί;

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΥΣΟΘΗΡΙΑ!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ με μουσική και τραγούδι
Παρασκευή 8 Ιουλίου 9 μ.μ.

Η πλήρης γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αρναίας (που σημειωτέον είναι από τα πρώτα δασαρχεία σε
διαχείρηση δασικού πλούτου σε όλη τη χώρα) φαίνεται στις συνημμένες φωτοτυπίες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: